Hautauspalvelu 24 h
0400 484 566

Hautaustoimisto

Virastoasiat

  • Hautauslupa
  • Hautausluvan allekirjoittaa yleensä vainajan viimeksi hoitanut lääkäri tai oikeuslääkäri. Hautaustoimisto voi halutessaan hoitaa virastoasioinnit.
  • Tuhkaustoimeksianto toimitetaan seurakuntaan ennen tuhkausta hautaustoimistosta.
  • Siunausajat varataan seurakunnasta
  • Hautaustoimisto voi myös tilata siunausajan ja varata seurakuntatalon.
  • Hautauslupa on toimitettava seurakuntaan ennen siunausta.
  • Kukkavihkot ja seppeleet toimitamme hautauspäivänä kirkolle tai kappeliin.
  • Arkkukoristeet kiinnitämme ennen siunausta.