Toimipisteet


Turenki:

Puh. 03 677 1011
GSM 0400 484 566

Tervakoski:

GSM 0400 484 566

Tammela:

GSM 0400 484 566

Omaisten A-B-C

Ennen hautausta

 • Kuolemasta tiedottaminen: työnantaja, taloyhtiö, kerhot, yhdistykset, pankki, vakuutusyhtiö.
 • Kuolintodistus: sairaala hoitaa ilmoituksen maistraattiin. Vainajan lähiomaisella on oikeus saada jäljennös kuolintodistuksesta hautausluvan allekirjoittaneelta lääkäriltä.
 • Lupa hautaamiseen: luvan allekirjoittaa joko hoitanut tai avauksen suorittanut lääkäri ja se on toimitettava hautausmaan omistajalle, johon vainaja haudataan. Jos vainaja tuhkataan, on lupa toimitettava krematorioon. Hautausluvan voi hoitaa joko hautaustoimisto tai omaiset itse.
 • Virkatodistukset: virkatodistukset pankki ym. asioiden hoitoa varten saa siltä rekisteriviranomaiselta, jossa vainaja oli kirjoilla kuolinhetkellään.
 • Hautapaikka: uusi hauta tai vanha sukuhauta; tilattava haudan avaus. Hautakiven siirto, jos om kyse vanhasta hautapaikasta.
 • Liputus: kuolinpäivänä ja hautauspäivänä.
 • Lehti-ilmoitus: mihin lehtiin, ilmestymisaika (etukäteen kutsuttuna vai jälkikäteen), tekstin suunnitelu.
 • Kutsut hautajaisiin: kutsuttavat, teksti, painatus, postitus.
 • Siunaustilaisuus: aika, paikka, pappi tai muu puhuja. Ohjelman suorittajat, virret. Painettu ohjelmalehteen.
 • Kantajat: tarvitaan yleensä kuusi henkilöä, jos arkku saatetaan ulos kappelista.
 • Muistotilaisuus: paikka, tarjoilu, henkilömäärän arviointi, ohjelma, addressien lukija.
 • Kukat: kappelin koristelu, arkkulaite, henkilökohtaiset kukkalaitteet, muistotilaisuuden koristelu, uurnan koriste.
 • Uurnan hautaaminen: otettava selvää milloin tuhkaus tapahtuu. Sovittava uurnanlaskuaika.
 • Valokuvaus: tarvittaessa valokuvaajan tilaaminen.
 • Saattoväen kuljetus: ajo-ohjeet ym. opastus.