Hautauspalvelu 24 h
0400 484 566

Hautaustoimisto

Ohjeita omaisille

Ennen hautausta
 • Kuolemasta tiedottaminen: työnantaja, taloyhtiö, kerhot, yhdistykset, pankki, vakuutusyhtiö.
 • Kuolintodistus: sairaala hoitaa ilmoituksen maistraattiin. Vainajan lähiomaisella on oikeus saada jäljennös kuolintodistuksesta hautausluvan allekirjoittaneelta lääkäriltä.
 • Lupa hautaamiseen: luvan allekirjoittaa joko hoitanut tai avauksen suorittanut lääkäri ja se on toimitettava hautausmaan omistajalle, johon vainaja haudataan. Jos vainaja tuhkataan, on lupa toimitettava krematorioon. Hautausluvan voi hoitaa joko hautaustoimisto tai omaiset itse.
 • Virkatodistukset: virkatodistukset pankki ym. asioiden hoitoa varten saa siltä rekisteriviranomaiselta, jossa vainaja oli kirjoilla kuolinhetkellään.
 • Hautapaikka: uusi hauta tai vanha sukuhauta; tilattava haudan avaus. Hautakiven siirto, jos on kyse vanhasta hautapaikasta.
 • Liputus: kuolinpäivänä ja hautauspäivänä.
 • Lehti ilmoitus: missä lehdessä/lehdissä ilmoitus julkaistaan ja minkä tyylisen muotoilun haluaa (fontti, kuvat)
 • Kutsut hautajaisiin: kutsuttavat, teksti, painatus, postitus.
 • Siunaustilaisuus: aika, paikka, pappi tai muu puhuja. Ohjelman suorittajat, virret. Painettu ohjelmalehteen.
 • Kantajat: tarvitaan yleensä kuusi henkilöä, jos arkku saatetaan ulos kappelista.
 • Muistotilaisuus: paikka, tarjoilu, henkilömäärän arviointi, ohjelma, addressien lukija.
 • Kukat: kappelin koristelu, arkkulaite, henkilökohtaiset kukkalaitteet, muistotilaisuuden koristelu, uurnan koriste.
 • Uurnan hautaaminen: otettava selvää milloin tuhkaus tapahtuu. Sovittava uurnanlaskuaika.
 • Valokuvaus: tarvittaessa valokuvaajan tilaaminen.
 • Saattoväen kuljetus: ajo-ohjeet ym. opastus.